Kuulutus lausuntoaineistojen käytöstä SILE-tutkimuksen aineistona

SILE-tutkimushanke hyödyntää yhtenä tutkimusaineistona lainvalmisteluun liittyviä julkisia lausuntoaineistoja. Lausuntoaineistoja kerätään suoraan julkisista lähteistä sekä Lakitutkan (www.lakitutka.fi) avulla eduskunnan avoimen rajapinnan kautta. Julkisista lähteistä...

Lakitutka Haaste-lehdessä

Haaste-lehden numerossa 3/2022 julkaistiin Turun yliopiston projektitutkijoiden Marjaana Sjölundin ja István Rytkösen kirjoitus Lakitutkasta ”Väsymätön lainsäädäntörobotti läpivalaisee lakihankkeet”. Lakitutkaa kehitetään edelleen SILE-hankkeessa. Linkki...