Lastensuojelu

Tässä osiossa tarkastelemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden huomioimista ja sen edistämistä lainsäädäntövalmistelussa. Lapsilla ja nuorilla on lakisääteinen oikeus osallistua päätöksentekoon ja tulla siinä huomioiduksi. Kiinnostuksemme kohteena ovat erityisesti lastensuojelun piirissä olevat sekä sijoitetut lapset ja nuoret. He ovat yksi yhteiskuntamme haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä, joiden äänen kuulumiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tutkimme lapsiväestöön kohdistuvaa ja lapsuutta määrittävää lainvalmistelua, lasten osallisuutta ja äänen kuulumista lainvalmistelussa sekä lainsäädäntömuutosten vaikutuksia lasten hyvinvointiin.

Tarkastelumme kohteena ovat:

  1. Lapsipolitiikan ja lapsiperheitä koskevan lainvalmistelun muutokset,
  2. Lastensuojelua ja lastenhuoltoa käsittelevän lainvalmistelun erityispiirteet,
  3. Lastensuojelun piirissä olevien lasten äänen kuulumisen ja oikeuksien turvaaminen lainvalmistelussa ja
  4. Koronaviruspandemiasta aiheutuvien rajoitustoimien vaikutukset lastensuojeluun
  5. Lakimuutosten vaikutukset lastensuojelun piirissä oleviin lapsiin.

Tuotamme tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Osiosta vastaa tutkimusprofessori Timo Harrikari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Työpaketissa työskentelevät myös erikoistutkija Essi Julin ja tutkija Linda Määttä samasta organisaatiosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Lisää teemasta

Tiitinen, L. & Harrikari, T. (2022). Normaalin ja epänormaalin rajapinnoilla. Lapsuuden kategorioiden historiallisesta analyysista. Teoksessa Vehkalahti, K., Jouhki, E., Lipkin, S., Sitomaniemi-San, J., & Kuokkanen, T. (toim.), Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen: Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. (423-451). Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/ht.288

Romakkaniemi, M., Harrikari, T., Saraniemi, S., Tiitinen, L. & Fiorentino, V. (2021). ‘Bonding, bridging and linking the last resort tailboard’: Shifts in social workers’ professional positions and mobilizing adaptive capital during the coronavirus pandemic. Nordic Social Work Research, 1-14.

Stenvall, Elina, Tiitinen, Laura, Saarinen, Laura, Pollari, Pasi & Sirtamo, Jukka (2021). Lasten kuulemisen käsikirja
lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:6.

Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura and Ovaskainen, Sanna (2021).  Pandemic and Social WorkExploring Finnish Social Workers’ Experiences through a SWOT-analysis. British Journal of Social Work. 

Pollari, Pasi & Tiitinen, Laura & Sirtamo, Jukka & Saarinen, Laura (2021) Lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelulain muutosten valmistelussa – työryhmän raportti. Kansallinen lapsistrategia. 

Heikkilä Anne-Mari (2021) Läsnä etänä – dialogin mahdollisuudet ja rajoitukset sosiaalityön etäasiakastapaamisissa. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Jokela Anna (2021) Kompleksiset tekijät huostaanottojen ja sijoitusten taustalla. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Niskakoski Minna (2021) Lasten kaltoinkohtelu lastensuojelun sijaishuollossa ja siihen puuttuminen. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.