Lastensuojelu

Tässä osiossa tarkastelemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden huomioimista ja sen edistämistä lainsäädäntövalmistelussa. Lapsilla ja nuorilla on lakisääteinen oikeus osallistua päätöksentekoon ja tulla siinä huomioiduksi. Kiinnostuksemme kohteena ovat erityisesti lastensuojelun piirissä olevat sekä sijoitetut lapset ja nuoret. He ovat yksi yhteiskuntamme haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä, joiden äänen kuulumiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tutkimme lapsiväestöön kohdistuvaa ja lapsuutta määrittävää lainvalmistelua, lasten osallisuutta ja äänen kuulumista lainvalmistelussa sekä lainsäädäntömuutosten vaikutuksia lasten hyvinvointiin.

Tarkastelumme kohteena ovat:

  1. Lapsipolitiikan ja lapsiperheitä koskevan lainvalmistelun muutokset,
  2. Lastensuojelua ja lastenhuoltoa käsittelevän lainvalmistelun erityispiirteet,
  3. Lastensuojelun piirissä olevien lasten äänen kuulumisen ja oikeuksien turvaaminen lainvalmistelussa ja
  4. Koronaviruspandemiasta aiheutuvien rajoitustoimien vaikutukset lastensuojeluun
  5. Lakimuutosten vaikutukset lastensuojelun piirissä oleviin lapsiin.

Tuotamme tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Osiosta vastaa professori Timo Harrikari Helsingin yliopistosta. Työpaketissa työskentelee myös tutkijatohtori Essi Julin samasta organisaatiosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Lisää teemasta

Tiitinen, L., Harrikari, T., Saraniemi, S., Romakkaniemi, M., & Fiorentino, V. (2023) Home School at the Edge of Chaos During the Lockdown: Social Workers’ Perspectives. Children and Youth Services Review, 25 October 2023, 107250.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107250.

Saraniemi, S., Harrikari, T., Fiorentino, V., Romakkaniemi, M., Tiitinen, L., & Leppiaho, T. (2023). ‘I have built an office for myself in the sauna’ – The well-being of social workers in liminal space during the early phases of the COVID-19 pandemicInternational Social Work0(0).  https://doi.org/10.1177/00208728231186519

Romakkaniemi, M., Kivistö M., Harrikari T., Fiorentino V., Leppiaho T., & Hautala S. (2023) Emerging opportunities for relationship-based social work? Finnish social workers’ reflections on utilising digital environments during two phases of the COVID-19 pandemic, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2023.2196374

Harrikari, T., Mooney, J., Adusumalli, M., McFadden, P., & Leppiaho, T. (Eds.). (2023). Social Work During COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003374374 

Tiitinen, L. & Harrikari, T. (2022). Normaalin ja epänormaalin rajapinnoilla. Lapsuuden kategorioiden historiallisesta analyysista. Teoksessa Vehkalahti, K., Jouhki, E., Lipkin, S., Sitomaniemi-San, J., & Kuokkanen, T. (toim.), Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen: Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. (423-451). Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/ht.288

Romakkaniemi, M., Harrikari, T., Saraniemi, S., Tiitinen, L. & Fiorentino, V. (2021). ‘Bonding, bridging and linking the last resort tailboard’: Shifts in social workers’ professional positions and mobilizing adaptive capital during the coronavirus pandemic. Nordic Social Work Research, 1-14.

Stenvall, Elina, Tiitinen, Laura, Saarinen, Laura, Pollari, Pasi & Sirtamo, Jukka (2021). Lasten kuulemisen käsikirja
lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:6.

Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura and Ovaskainen, Sanna (2021).  Pandemic and Social WorkExploring Finnish Social Workers’ Experiences through a SWOT-analysis. British Journal of Social Work. 

Pollari, Pasi & Tiitinen, Laura & Sirtamo, Jukka & Saarinen, Laura (2021) Lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelulain muutosten valmistelussa – työryhmän raportti. Kansallinen lapsistrategia. 

Heikkilä Anne-Mari (2021) Läsnä etänä – dialogin mahdollisuudet ja rajoitukset sosiaalityön etäasiakastapaamisissa. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Jokela Anna (2021) Kompleksiset tekijät huostaanottojen ja sijoitusten taustalla. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Niskakoski Minna (2021) Lasten kaltoinkohtelu lastensuojelun sijaishuollossa ja siihen puuttuminen. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.