Yhteiskehittäminen

Yhteistyökumppaneitamme ovat hiljaiset toimijat, heitä edustavat järjestöt, eri viranomaistahot, lakien valmistelusta vastaavat ministeriöt sekä tutkijat. Tavoitteena on kehittää yhdessä menetelmiä, joiden avulla hiljaisten toimijoiden asemaa, hyvinvointia ja oikeuksia on mahdollista ottaa lainvalmistelussa aiempaa paremmin huomioon. Järjestämme työpajoja, Murretaan hiljaisuus -tilaisuuksia ja muuta yhteistä ohjelmaa (ks. tapahtumat). Tarvitsemme kaikkien yhteistyökumppaneiden apua myös tutkimuksen tekemiseen.

Yhteistyötahoja

Ministeriöt: oikeusministeriö, sisäministeriö, ympäristöministeriö

Viranomaistahot: Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ESAVI, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, Lapsiasiavaltuutettu, Rikosseuraamuslaitos RISE, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Järjestöt: A-klinikkasäätiö, Amnesty International Finland, Animalia ry, Asianajajaliitto, KRIS – Suomen keskusliitto ry, KRITS – Kriminaalihuollon tukisäätiö, Lastensuojelun keskusliitto LSKL, Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL, Mielenterveyden keskusliitto, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa Lapset, SEY Suomen Eläinsuojelu, SOS Lapsikyläsäätiö, Suomen Eläinlääkäriliitto ry, Suomen Eläinoikeusjuristit ry, Takuusäätiö, Tukikohta ry

Advisory board: Professor Pertti Alasuutari (Tampere University), Associate Professor Victoria Canning (University of Bristol), Professor Chris Fox (Manchester Metropolitan University), Professor Heikki Hiilamo (University of Helsinki), Professor Claudio Radaelli (European University Institute), Professor Alison Ritter (University of New South Wales), Associate Professor Helena Röcklingsberg (Swedish University of Agricultural Sciences – SLU),  Professor Margit Sutrop (University of Tartu).