Julkaisut

Täältä löydät hankkeessa tuotetut tieteelliset artikkelit ja opinnäytetyöt sekä muut, usein yleistajuisemmin kirjoitetut, julkaisut. Blogitekstejämme samoista teemoista voit lukea täälläPolitiikkasuositukset  puolestaan esittelevät  tiiviissä muodossa tutkimuksen tuloksia ja niiiden perusteella esitettyjä suosituksia päätöksentekoon. 

Tieteelliset artikkelit

Lehtimäki, T., & Taipale, J. (Hyväksytty/painossa). Supervising veterinarians as boundary-spanning agents. Science & technology studies.

Hämäläinen, H ja Salminen, J (2024). Lainvalmistelun oikeudelliset puitteet. Lakimies 2/2024, ­194–222. https://journal.fi/lakimies/article/view/130768/91937

Seuri, O., Katainen, A. & Toivanen, P. (2023) Blurring boundaries of expert knowledge and stakeholder agenda – News media as a knowledge broker in the Finnish alcohol policy debate. SSM – Qualitative Research in Health. https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100355

Tiitinen, L., Harrikari, T., Saraniemi, S., Romakkaniemi, M., & Fiorentino, V. (2023) Home School at the Edge of Chaos During the Lockdown: Social Workers’ Perspectives. Children and Youth Services Review, 25 October 2023, 107250.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107250.

Katainen, A. & Warpenius, K. (2023) Alkoholipoliittisen keskustelun myytit ja sokeat pisteet. Kirjassa Nuotio, K., Simojoki, K. & Yli-Hemminki, E. (toim.) Parempaa päihdepolitiikkaa: rangaistuksista hoidon poluille. Helsinki: Gaudeamus, s. 269-282. 

Nieminen, K. & Sarasoja, L. (2023) Epistemic othering: The Interplay of Knowledges in Legislative Drafting. Journal of Law and Society 50(3), 322-343. https://doi.org/10.1111/jols.12443

Saraniemi, S., Harrikari, T., Fiorentino, V., Romakkaniemi, M., Tiitinen, L., & Leppiaho, T. (2023). ‘I have built an office for myself in the sauna’ – The well-being of social workers in liminal space during the early phases of the COVID-19 pandemicInternational Social Work0(0).  https://doi.org/10.1177/00208728231186519

Rantala, K., Alasuutari, N. & Kuorikoski, J. (2023) The logic of regulatory impact assessment: From evidence to evidential reasoning. Regulation & Governance.  https://doi.org/10.1111/rego.12542

Harrikari, T., Mooney, J., Adusumalli, M., McFadden, P., & Leppiaho, T. (Eds.). (2023). Social Work During COVID-19: Glocal Perspectives and Implications for the Future of Social Work (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003374374 

Hämäläinen, H., Kuortti, K. & Salminen, J. (2023) COVID-19-pandemia ja rajoitustoimenpiteet vankiloissaLakimies 2/2023, 224–249.

Alitalo, O., Pirjatanniemi, E. & Rytkönen, I. (2023). Kestävän lainsäädännön valmistelu: tapaus ulkomaalaislaki. Sisäministeriön julkaisuja 2023:3.

Unlu, A., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2023). Stakeholders’ Problematisation of Drug Consumption Rooms: A Case Study of the Policy Initiative in HelsinkiJournal of Drug Issues53(2), 262–279. https://doi.org/10.1177/00220426221093609

Malik, H. M., Viljanen, M., Lepinkäinen, N. & Alvesalo-Kuusi, A. (2022) Dynamics of Social Harms in an Algorithmic ContextInternational Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 11(1), 182-195. doi: 10.5204/ijcjsd.2141

Fiorentino, V., Romakkaniemi, M., Harrikari, T., Saraniemi, S., & Tiitinen, L. (2022). Towards digitally mediated social work – the impact of the COVID-19 pandemic on encountering clients in social workQualitative Social Work, 0(0). https://doi.org/10.1177/14733250221075603

Esko, T., & Koulu, R. (2022). Rethinking research on social harms in an algorithmic contextJustice, Power and Resistance5(3), 307–313. 

Saraniemi, S., Harrikari, T., Fiorentino, V., Romakkaniemi, M., & Tiitinen, L. (2022). Silenced Coffee Rooms—The Changes in Social Capital within Social Workers’ Work Communities during the First Wave of the COVID-19 PandemicChallenges13(1), 8.  

Romakkaniemi, M., Harrikari, T., Hautala, S., Saraniemi, S., Fiorentino, V., Leppiaho, T. & Tiitinen, L. (2022) Sosiaalityöntekijöiden asemoituminen ja ammatillinen pääoma pandemian alkuvaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka 87:5–6, 539–548.

Tiitinen, L. & Harrikari, T. (2022). Normaalin ja epänormaalin rajapinnoilla. Lapsuuden kategorioiden historiallisesta analyysista. Teoksessa Vehkalahti, K., Jouhki, E., Lipkin, S., Sitomaniemi-San, J., & Kuokkanen, T. (toim.), Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen: Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. (423-451). Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/ht.288

Harrikari, T., Romakkaniemi, M., Tiitinen L. & Ovaskainen, S. (2021). Pandemic and Social Work: Exploring Finnish Social Workers’  Experiences through a SWOT-analysisBritish Journal of Social Work 51 (5).

Unlu, A., Demiroz, F., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2021). The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in FinlandContemporary Drug Problems48(2), 151–167.

Muut julkaisut

Hämäläinen H (2024) Lainsäädäntö asettaa lainvalmistelulle velvoittavat vähimmäisehdot – olisiko aika ottaa ne vakavasti? Edilexin Vierashuone 24.4.2024. https://www.edilex.fi/uutiset/90250

Hämäläinen, H., Kuortti, K., & Salminen, J. (2022) COVID-19-pandemia vaikutti suuresti vankiloihin ja vankien elämään Haaste 3/2022.

Sjölund, M. & Rytkönen, I. (2022) Väsymätön lainsäädäntörobotti läpivalaisee lakihankkeet. Haaste 3/2022.

Stenvall, E., Tiitinen, L., Saarinen, L., Pollari, P. & Sirtamo, J. (2021). Lasten kuulemisen käsikirja lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:6.

Opinnäytteet

Jokela Anna (2021) Kompleksiset tekijät huostaanottojen ja sijoitusten taustalla. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Heikkilä Anne-Mari (2021) Läsnä etänä – dialogin mahdollisuudet ja rajoitukset sosiaalityön etäasiakastapaamisissa. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Niskakoski Minna (2021) Lasten kaltoinkohtelu lastensuojelun sijaishuollossa ja siihen puuttuminen. Kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Lehtimäki, T. (2021) Organizing natures justification and critique in the development of organic agriculture in Finland. Doctoral dissertation, University of Helsinki.

Vaikuttavuuskertomukset

i

Vaikuttavuuskertomus 1/2021

i

Vaikuttavuuskertomus 2/ 2021