Julkaisut

Policy Briefeissä esittelemme alustavia tutkimustuloksia. Pyrimme hyödyntämään niitä taustamateriaalina työpajoissa ja seminaareissa. Policy Briefeistä saadun palautteen  jälkeen kehittämme niitä edelleen tieteellisiksi julkaisuiksi. Vaikuttavuuskertomuksissa kerromme SILE-hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tutustu myös tutkimushankkeen aihepiiriä koskeviin blogiteksteihin täällä.

Policy Briefit

Tieteelliset artikkelit

Artikkeli

Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen Laura and Ovaskainen, Sanna (2021). Pandemic and Social WorkExploring Finnish Social Workers’ Experiences through a SWOT-analysis.

British Journal of Social Work.

Vaikuttavuuskertomukset