Julkaisut

Policy Briefeissä esittelemme alustavia tutkimustuloksia. Pyrimme hyödyntämään niitä taustamateriaalina työpajoissa ja seminaareissa. Policy Briefeistä saadun palautteen  jälkeen kehittämme niitä edelleen tieteellisiksi julkaisuiksi. Vaikuttavuuskertomuksissa kerromme SILE-hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tutustu myös tutkimushankkeen aihepiiriä koskeviin blogiteksteihin täällä.

Policy Briefit

i

VÄLIAIKAISEN KORKOSÄÄNTELYN JA SUORAMARKKINOINTIKIELLON VAIKUTUKSET KULUTUSLUOTTOMARKKINOILLA: POLITIIKKASUOSITUKSIA

Tieteelliset artikkelit

Alitalo, O., Pirjatanniemi, E. & Rytkönen, I. (2023). Kestävän lainsäädännön valmistelu: tapaus ulkomaalaislaki. Sisäministeriön julkaisuja 2023:3.

Tiitinen, L. & Harrikari, T. (2022). Normaalin ja epänormaalin rajapinnoilla. Lapsuuden kategorioiden historiallisesta analyysista. Teoksessa Vehkalahti, K., Jouhki, E., Lipkin, S., Sitomaniemi-San, J., & Kuokkanen, T. (toim.), Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen: Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. (423-451). Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/ht.288

Harrikari, T., Romakkaniemi, M., Tiitinen L. & Ovaskainen, S. (2021). Pandemic and Social Work: Exploring Finnish Social Workers’  Experiences through a SWOT-analysisBritish Journal of Social Work 51 (5).

Unlu, A., Demiroz, F., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2021). The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in FinlandContemporary Drug Problems48(2), 151–167.

Vaikuttavuuskertomukset

i

Vaikuttavuuskertomus 1/2021

i

Vaikuttavuuskertomus 2/ 2021

Muut julkaisut

Stenvall, E., Tiitinen, L., Saarinen, L., Pollari, P. & Sirtamo, J. (2021). Lasten kuulemisen käsikirja lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:6.