Velka, päihteet ja mielenterveys

Työpaketissa tarkastellaan psykososiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien asemaa lainsäädännössä. Psykososiaalisesti haavoittuvilla tarkoitamme vakavista mielenterveyteen, päihteisiin ja velkaantumiseen liittyvistä ongelmista kärsiviä. Päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmat heikentävät oleellisesti mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Ongelmista kärsivät joutuvat kohtaamaan monenlaisia haittoja liittyen esimerkiksi siihen, miten ongelmiin on mahdollista saada apua, miten hoito ja hoitoon pääsy on järjestetty ja miten päihteisiin, mielenterveyteen ja velkaantumiseen liittyvistä ongelmista kärsiviä yleensäkin kohdellaan yhteiskunnassa.

Tarkastelumme kohteena ovat:

  1. Päihteisiin, mielenterveyteen ja velkaantumista koskevan lainvalmistelun tietopohja ja sen muutokset,
  2. Psykososiaalisesti haavoittuvien nykyinen asema ja kuulluksi tuleminen lainvalmistelussa
  3. Lakien toimeenpano ja vaikutukset psykososiaalisesti haavoittuviin
  4. Kokemusasiantuntijoiden asema ja kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen osana lainvalmistelua
  5. Miten psykososiaalisesti haavoittuvien osallisuutta lainvalmistelussa ja lakien vaikutusten arvioinnissa voitaisiin edistää

Tuotamme tietoa psykososiaalisesti haavoittuvien tarpeet paremmin huomioivan lainsäädännön edistämiseksi. Tavoitteenamme on kehittää tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja siihen, että psykososiaalisesti haavoittuvien kuulluksi tulemista voitaisiin vahvistaa ja että heidän asemansa tulisi paremmin huomioiduksi myös silloin kun arvioidaan heitä koskevan lainsäädännön vaikutuksia lakien valmisteluvaiheesta niiden implementoimiseen asti.

Työpaketista vastaa sosiologian dosentti, yliopistonlehtori Anu Katainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta (CEACG). Siinä työskentelevät tutkijatohtori Veera Kankainen, tutkijatohtori Lotta Hautamäki (vuodesta 2022 alkaen), tutkijatohtori Kati Nieminen ja tutkimusavustaja Josefin Westermarck Helsingin yliopistosta sekä tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, johtava asiantuntija Thomas Karlsson ja erikoistutkija Katariina Warpenius Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Lisää teemasta

Päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkivan työpaketin seminaarisarja syksyllä 2021

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 kaikille avoimen seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita. Seminaari kokoontuu etänä seuraavina maanantaina: 4.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. klo 13.00-14.00. Linkki ja lisätietoja kohdasta Tapahtumat.