Velka, päihteet ja mielenterveys

Työpaketissa tarkastellaan psykososiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien asemaa lainsäädännössä. Psykososiaalisesti haavoittuvilla tarkoitamme vakavista mielenterveyteen, päihteisiin ja velkaantumiseen liittyvistä ongelmista kärsiviä. Päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmat heikentävät oleellisesti mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Ongelmista kärsivät joutuvat kohtaamaan monenlaisia haittoja liittyen esimerkiksi siihen, miten ongelmiin on mahdollista saada apua, miten hoito ja hoitoon pääsy on järjestetty ja miten päihteisiin, mielenterveyteen ja velkaantumiseen liittyvistä ongelmista kärsiviä yleensäkin kohdellaan yhteiskunnassa.

Tarkastelumme kohteena ovat:

  1. Päihteisiin, mielenterveyteen ja velkaantumista koskevan lainvalmistelun tietopohja ja sen muutokset,
  2. Psykososiaalisesti haavoittuvien nykyinen asema ja kuulluksi tuleminen lainvalmistelussa
  3. Lakien toimeenpano ja vaikutukset psykososiaalisesti haavoittuviin
  4. Kokemusasiantuntijoiden asema ja kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen osana lainvalmistelua
  5. Miten psykososiaalisesti haavoittuvien osallisuutta lainvalmistelussa ja lakien vaikutusten arvioinnissa voitaisiin edistää

Tuotamme tietoa psykososiaalisesti haavoittuvien tarpeet paremmin huomioivan lainsäädännön edistämiseksi. Tavoitteenamme on kehittää tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja siihen, että psykososiaalisesti haavoittuvien kuulluksi tulemista voitaisiin vahvistaa ja että heidän asemansa tulisi paremmin huomioiduksi myös silloin kun arvioidaan heitä koskevan lainsäädännön vaikutuksia lakien valmisteluvaiheesta niiden implementoimiseen asti.

Työpaketista vastaa sosiologian dosentti, yliopistonlehtori Anu Katainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta (CEACG). Siinä työskentelevät väitöskirjatutkija Veera Kankainen, yliopistotutkija Karoliina Majamaa, tutkijatohtori Lotta Hautamäki (vuodesta 2022 alkaen) Helsingin yliopistosta sekä tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, johtava asiantuntija Thomas Karlsson ja erikoistutkija Katariina Warpenius Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Lisää teemasta

Seuri, O., Katainen, A. & Toivanen, P. (2023) Blurring boundaries of expert knowledge and stakeholder agenda – News media as a knowledge broker in the Finnish alcohol policy debate. SSM – Qualitative Research in Health. https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100355

Katainen, A. & Warpenius, K. (2023) Alkoholipoliittisen keskustelun myytit ja sokeat pisteet. Kirjassa Nuotio, K., Simojoki, K. & Yli-Hemminki, E. (toim.) Parempaa päihdepolitiikkaa: rangaistuksista hoidon poluille. Helsinki: Gaudeamus, s. 269-282. 

Nieminen, K. & Sarasoja, L. (2023) Epistemic othering: The Interplay of Knowledges in Legislative Drafting. Journal of Law and Society 50(3), 322-343. https://doi.org/10.1111/jols.12443

Unlu, A., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2023). Stakeholders’ Problematisation of Drug Consumption Rooms: A Case Study of the Policy Initiative in HelsinkiJournal of Drug Issues53(2), 262–279. https://doi.org/10.1177/00220426221093609

Unlu, A., Demiroz, F., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2021). The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in FinlandContemporary Drug Problems48(2), 151–167.

SILE-hankkeen kuluttajaluottokysely julkaistu

Osana SILE-hankkeen velkaongelmiin liittyvää tutkimusta on julkaistu kuluttajaluottokysely 15.3. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa korkokattosääntelyyn liittyvästä vakuudettomien kulutusluottojen hakemisesta, saamisesta sekä kielteisistä luottopäätöksistä....

lue lisää

Lausunto lakivaliokunnalle 17.2.21

SILE:n velka-, päihde- ja mielenterveysongelmia tutkivan työpaketin tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen antoi 17.2.2021 lausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteeseen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi (KKA 5/2020 vp). Tutustu lausuntoon...

lue lisää

Lausunto talousvaliokunnalle

SILE-hankkeen velkatutkijat Karoliina Majamaa ja Kati Rantala toimittivat 24.9.2021 asiantuntijalausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista (U 38/2021 vp). Lausunnon pääset lukemaan tästä.

lue lisää