Tapahtumat

SILE-hankkeen tulevia tapahtumia:

SILE-tutkimusryhmän professori Timo Harrikari pitää puheenvuoron Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE:n Sosiaaliala ja koronaviruspandemia-tutkimusraportin julkaisuwebinaarissa perjantaina 3.12.2021 klo 12. Katso lisätietoja täältä.

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestää englanninkielisen vierailijaluennon Zoomissa 7.12.2021 klo 13:15-16:15. Aleksejs Ivashuk ja Jawad Fairooz (Apatride Network) pitävät luennon, jonka aiheena on Statelessness and Deprivation of Nationality. Vierailijaluento on osa SILE-hanketta ja tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Anne Alvesalo-Kuusi. Lisätietoja luennosta: projektitutkija Oona Alitalo, ooirka@utu.fi.

Breaking the Silence II-tapahtuma

Aika: 9-12:30

Paikka: Zoom

SILE-hanke järjestää 8.12.2021 sidosryhmille Breaking the Silence-tapahtuman, jonka teemana on Hiljaisten toimijoiden kokemustiedon hyödyntäminen lainvalmistelussa. Tapahtuma järjestetään Zoom-webinaarina klo 9.00—12.30. Tapahtuma on kaikille avoin. Linkki tapahtumaan lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja lisätään tälle sivulle viimeistään perjantaina 3.12.2021. Ilmoittautumiseen: E-lomake – Ilmoittautuminen Breaking the Silence II- tapahtumaan 8.12. (helsinki.fi)

Katso tapahtuman päivitetty ohjelma tästä.

Tapahtuma rakentuu seminaariosuudesta ja pienryhmäkeskusteluista sekä loppupurusta. Pienryhmäkeskusteluita lukuun ottamatta tapahtuma tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin verkkosivuillamme. Tapahtuman työryhmäosuus keskittyy erityisesti tiedon tuottamiseen, eli keskusteluissa toivotaan annettavan tilaa etenkin järjestöille, kokemusasiantuntijoille ja tutkijoille.

Tapahtumasta tehdään kooste SILE-hankkeen verkkosivuille tapahtuman jälkeen.

 

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita. 30 min alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin viimeinen kokoontuminen järjestetään maanantaina 13.12. klo 13.00-14.00. Silloin PhD, visiting researcher Ali Unlu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) puhuu aiheesta The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in Finland. Seminaari on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Linkki seminaariin:  https://helsinki.zoom.us/j/67165224280

SILE-hankkeen menneitä tapahtumia:

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita. 30 min alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaari kokoontuu neljännen kerran maanantaina 22.11. klo 13.00-14.00, jolloin erityisasiantuntija Riikka Perälä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) pitää esityksen otsikolla Tahdonvastainen hoito päihdehoidossa Pohjoismaissa. Seminaari on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Linkki seminaariin:  https://helsinki.zoom.us/j/67165224280

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita. 30 min alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kolmas kokoontuminen pidetään maanantaina 8.11. klo 13.00-14.00. Tilaisuudessa esiintyy yliopistonlehtori Anna Leppo (Helsingin yliopisto) otsikolla Päihteitä ongelmallisesti käyttävien asema yhteiskunnan instituutioissa. Seminaari on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Linkki seminaariin:  https://helsinki.zoom.us/j/67165224280

SILE-hankkeen tutkimusryhmä osallistuu strategisen tutkimuksen neuvoston LITERACY-ohjelman tutkimushankkeiden yhteiseen vuosiseminaariin Hämeenlinnassa 2.-3.11.2021.

HUOM! Riikka Kotasen luento otsikolla Haavoittuvien aseman muutos oikeudellisessa sääntelyssä: esimerkkinä lähisuhdeväkivallan uhrit siirtyy kevätkaudelle.

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita.

Seminaarin toinen kokoontuminen oli suunniteltu järjestettävän maanantaina 25.10., jolloin Riikka Kotasen (Lecturer, City University of London) oli tarkoitus puhua otsikolla Haavoittuvien aseman muutos oikeudellisessa sääntelyssä: esimerkkinä lähisuhdeväkivallan uhrit. Toinen kokoontuminen on jouduttu siirtämään keväälle. Ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä kevättä.

 

SILE-hanke tapaa 11.10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksikön yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimin. Tapaamisessa keskustellaan SILE-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus- ja kehittämistyön yhteisistä rajapinnoista ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarvioinnista.

SILE-hanke osallistuu Erätauko-koulutukseen. Tutkijoilla on 8.10. toinen koulutuspäivä, jossa keskitytään dialogisen keskustelumenetelmän ohjaamiseen. Koulutuksen oppia voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi hankkeen työpajoissa.

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkiva työpaketti järjestää syksyllä 2021 seminaarisarjan, johon on kutsuttu puhujiksi tutkimusteemojen kannalta kiinnostavia tutkijoita. 30 min alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.  Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 4.10. klo 13.00-14.00, jolloin tutkijatohtori Taina Meriluoto (Helsingin yliopisto) puhuu otsikolla Kokemusasiantuntijuus ja osallistuva demokratia. Seminaari on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Linkki seminaariin:  https://helsinki.zoom.us/j/67165224280

Oikeusministeriö kuulee 23.9.2021 SILE-hankkeen johtaja Kati Rantalaa ja vuorovaikutusvastaava Petri Uusikylää siitä, kuinka hiljaisia toimijoita tulisi kuulla lainvalmistelun vaikutusarvioinnissa. Lataa tilaisuudessa esitetty power point-esitys tästä.

SILE-hankkeen vuorovaikutusvastaava, VTT Petri Uusikylä esitteli päihdehoidon nykytilaa tarkastelevan selvityksen tuloksia Myllyhoitoyhdistyksen Päihdehoidon nykytila ja uusi päihdehuoltolaki? -verkkotilaisuudessa 22.9.2021.

SILE-hanke osallistuu Erätauko-koulutukseen. Tutkijoilla on 17.9. ensimmäinen koulutuspäivä, jossa keskitytään dialogiin. Koulutuksen oppia voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi hankkeen työpajoissa.