Politiikkasuositukset ja ratkaisukortit

Tällä sivulla julkaistaan hankkeen aikana muodostetut politiikkasuositukset ja ratkaisukortit. Niiden tarkoituksena on tarjota tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Politiikkasuositukset ja ratkaisukortit ovat muodoltaan lyhyitä ja tiettyyn aihepiiriin kohdennettuja, ja niiden tavoitteena on edistää muutosta yhteiskunnassa. 

Tutustu politiikkasuosituksiin

Alitalo, O., Vanto, J., Peltoniemi, N. & Alvesalo-Kuusi, A. (22.3.2023) Turvapaikanhakijat tiedontuottajiksi lainvalmisteluun.
Alaikäisenä oleskelulupaa hakeneiden kuulemispilotti

Majamaa, K. & Rantala, K. (30.11.2022) Väliaikaisen korkosääntelyn ja suoramarkkinointikiellon vaikutukset kulutusluottomarkkinoilla: Politiikkasuosituksia

Tutustu ratkaisukortteihin

Ratkaisukortti: Hiljaiset ryhmät huomioitava paremmin lainvalmistelussa