Politiikkasuositukset

Tällä sivulla julkaistaan hankkeen aikana muodostetut politiikkasuositukset. Politiikkasuositusten tarkoituksena on tarjota tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Politiikkasuositukset ovat muodoltaan lyhyitä ja tiettyyn aihepiiriin kohdennettuja, ja niiden tavoitteena on edistää muutosta yhteiskunnassa.

SILE-hankkeen politiikkasuositukset ovat vielä yleisen tasoisia, koska hanke on vasta alussa. Suositukset tarkentuvat hankkeen edetessä.

Tutustu politiikkasuosituksiin

i

VÄLIAIKAISEN KORKOSÄÄNTELYN JA SUORAMARKKINOINTIKIELLON VAIKUTUKSET KULUTUSLUOTTOMARKKINOILLA: POLITIIKKASUOSITUKSIA