Vangit

Tässä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtamassa työpaketissa tarkastellaan vankien osallisuutta ja osallisuuden edistämistä lainvalmistelussa. Vangeilla on muuhun väestöön verrattuna rajoitetummat mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa vankeuden asettamista rajoitteista johtuen.

Tutkimme tässä työpaketissa vankeja koskevaa lainvalmistelua, heidän osallisuuttaan ja heidän äänensä kuulumista lainvalmistelussa. Lisäksi tutkimme lakimuutosten vaikutuksia vankeihin.  

Tarkastelumme kohteena on etenkin:

  1. Vankeja koskevat lakimuutokset ja lainvalmisteluprosessit
  2. Vankeja koskevan lainvalmistelun erityispiirteet
  3. Vankien osallisuuden edistäminen lainvalmistelussa
  4. Lakimuutosten vaikutukset vankeihin
  5. Covid19-pandemian vaikutukset vankeja koskevaan lainsäädäntöön

Tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä voi lukea lisää täältä. Työmme tuloksena tuotamme tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka vankien osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Tästä osiosta vastaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat Susanna Lundell ja Helena Huhta sekä tutkimusavustaja Nea Peltoniemi samasta organisaatiosta sekä yliopistonlehtori Maija Helminen Helsingin yliopistosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Lisää teemasta

Susanna Lundell & Maija Helminen Oikeutta-blogissa 23.3.23: Vankeuslain uudistamishankkeessa kuultiin vankeja