Lakitutka

Projektissa hyödynnetään Lakitutka-tutkimusinfrastruktuuria, jonka avulla voi etsiä ja tutkia lainvalmistelussa syntyneitä julkisia asiakirjoja. SILE hankkeen aikana Lakitutkaa kehitetään tutkimuksellisten työkalujen, puuttuvien asiakirjojen saatavuuden sekä lainvalmistelun saavutettavuuden näkökulmasta.

Lakitutkan beta-versio löytyy osoitteesta lakitutka.fi.

Palvelu kokoaa kaikki lakien valmisteluprosesseissa syntyneet julkiset ja saatavilla olevat valmisteluaineistot. Tällaisia asiakirjoja ovat hallituksen esitykset, eduskuntakeskustelut, lausuntokierrosten lausunnot sekä niihin liittyvät muut aineistot, työryhmien asettamispäätökset, valiokuntien lausunnot ja mietinnöt sekä niitä varten annetut asiantuntijalausunnot. Lakitutkassa yksittäisten lakihankkeiden valmisteluaineistojen tarkastelua on helpotettu asettamalla asiakirjat aikajanoille.

Asiakirjojen kokoamisen lisäksi Lakitutka mahdollistaa sisältöhaut kootusti kaikkiin näihin asiakirjatyyppeihin sekä tarjoaa erilaisia lainvalmisteluun liittyviä tutkimusta helpottavia ja nopeuttavia työkaluja. Palvelu on tarkoitettu tutkijoiden ohella lainvalmistelijoille, toimittajille, juristeille, opetuskäyttöön sekä kaikille lainvalmistelusta kiinnostuneille.

Lakitutka on parhaillaan beta-kokeilukäytössä. Tällä hetkellä Lakitutkaa voi käyttää esimerkiksi lainvalmisteluun liittyvään tiedonhakuun, tutkimusaineistojen rajaamiseen ja niiden koodaamisen automatisointiin ja alustavaan analyysiin.

Hankkeen aiempi rahoitus on tullut Turun yliopiston infrastruktuurirahoituksesta (2018).

Tästä osiosta vastaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, ja siinä työskentelvät myös projektitutkija Oona Alitalo ja tutkimusavustajat  Nea PeltoniemiMinttu Kopperoinen ja Emma Laaksonen samasta organisaatiosta sekä IT-suunnittelijat Ossi Laine ja Olli Jalonen yliopiston Tutkimuksen IT-yksiköstä. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Uusimmat säädöshankkeet

Alla näet viimeksi alkaneet lakihankkeet. Klikkaamalla hanketta siirryt tarkastelemaan hanketta Lakitutka-palvelussa. Tiedot tulevat valtioneuvoston hankeikkunasta ja järjestys määräytyy sen mukaan, milloin hanke on julkaistu hankeikkunassa.