ei-kansalaiset

Tässä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtamassa työpaketissa tarkastellaan ns. ei-kansalaisten, eli Suomen kansalaisuutta vailla olevien henkilöiden, osallisuutta ja osallisuuden edistämistä lainvalmistelussa. Ei-kansalaisilla tarkoitamme esimerkiksi paperittomia, turvapaikanhakijoita, kansainvälistä suojelua saaneita ja muita Suomen kansalaisuudettomuuden vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, joiden arkea leimaa jatkuva epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Ei-kansalaisia yhdistää se, että heillä on muuhun valtaväestöön verrattuna rajoitetummat mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa. Tilanne johtuu muuhun valtaväestöön verrattuna heikommista sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista oikeuksista. 

Tutkimme tässä työpaketissa ei-kansalaisia koskevaa lainvalmistelua, heidän osallisuuttaan ja heidän äänensä kuulumista lainvalmistelussa. Lisäksi tutkimme lakimuutosten vaikutuksia ei-kansalaisiin.  

Tarkastelumme kohteena on etenkin:

  1. Ei-kansalaisia koskevat lakimuutokset ja lainvalmisteluprosessit
  2. Ei-kansalaisia koskevan lainvalmistelun erityispiirteet
  3. Ei-kansalaisten osallisuuden edistäminen lainvalmistelussa
  4. Lakimuutosten vaikutukset ei-kansalaisiin
  5. Turvapaikka-asioita koskevan automaattisen päätöksenteon oikeudellinen ja teknologinen toimintaympäristö
  6. Covid19-pandemian vaikutukset ei-kansalaisia koskevaan lainsäädäntöön

Tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä voi lukea lisää täältä. Työmme tuloksena tuotamme tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka ei-kansalaisten osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Tästä osiosta vastaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat tutkija Johanna Vanto, projektitutkija Oona Alitalo sekä tutkimusavustajat Nea Peltoniemi ja Minttu Kopperoinen samasta organisaatiosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

SILE-teemainen asiantuntijakirjoitus Haaste-lehdessä

SILE-tutkija Johanna Vanto kirjoitti Haaste-lehteen väitöskirjatutkimukseensa perustuvan turvapaikkapäätöksentekoa käsittelevän asiantuntijakirjoituksen "Turvapaikkaviranomaisten harkintavalta luo haavoittuvuutta turvapaikanhaussa". Kirjoitus käsittelee...

lue lisää

SILE-teemainen asiantuntijakirjoitus Oikeus-lehdessä

SILE:n ei-kansalaisia tutkivan työpaketin tutkija Johanna Vanto kirjoitti Oikeus-lehdessä 31.10.2022 julkaistun vertaisarvioidun artikkelin otsikolla "Onko sinulla järjestöltä joku paperi meille?" Queer-kansalaisjärjestöjen rooli ja merkitys seksuaalista...

lue lisää