Barnskydd

I det här avsnittet behandlar vi inkluderingen av utsatta barn och främjandet av det i lagberedningen. Barn och ungdomar har lagstadgad rätt att delta i och beaktas vid beslutsfattandet. Vi är särskilt intresserade av barn och ungdomar som omfattas av barnskyddet och är placerade utanför hemmet. De är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, och tillräckligt med uppmärksamhet har inte ägnats åt att göra deras röster hörda.

Vi studerar lagberedningen relaterade till barnpopulationen och definierar barndomen, barns medverkan och röst i lagberedningen samt effekterna av lagändringar på barns välbefinnande.

Vi granskar följande saker:

  1. Förändringar i barnpolitiken och utarbetandet av lagstiftning om barnfamiljer
  2. Särskilda funktioner i utarbetandet av lagstiftning om barnskydd och barnomsorg
  3. Säkerställandet av röst och rättigheter för barn inom barnskyddet vid utarbetandet av lagstiftning
  4. Inverkan av coronaviruspandemin på barnskyddet
  5. Effekterna av lagändringar på barn inom barnskyddet.

Vi producerar forskningsbaserade lösningar och policyrekommendationer om hur man främjar inkludering av utsatta barn i lagstiftningen.

Forskningsprofessor Timo Harrikari från Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för sektionen och specialistforskare Essi Julin och forskare Linda Määttä från samma organisation deltar också i arbetet. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.

Mer om detta tema

Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen Laura and Ovaskainen, Sanna (2021).  Pandemic and Social Work: Exploring Finnish Social Workers’ Experiences through a SWOT-analysis. British Journal of Social Work. 

Pollari, Pasi & Tiitinen, Laura & Sirtamo, Jukka & Saarinen, Laura (2021) Lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelulain muutosten valmistelussa – työryhmän raportti. Kansallinen lapsistrategia. 

Heikkilä Anne-Mari (2021) Läsnä etänä – dialogin mahdollisuudet ja rajoitukset sosiaalityön etäasiakastapaamisissa. Kandidatavhandling. Lapplands universitet.

Jokela Anna (2021) Kompleksiset tekijät huostaanottojen ja sijoitusten taustalla. Kandidatavhandling. Lapplands universitet.

Niskakoski Minna (2021) Lasten kaltoinkohtelu lastensuojelun sijaishuollossa ja siihen puuttuminen. Kandidatavhandling. Lapplands universitet.