Forskningsgrupp

SILE är ett gemensamt projekt för universiteten i Helsingfors och Åbo samt Institutet för hälsa och välfärd, som involverar en grupp samhällsvetare (sociologi, socialpolitik, politisk forskning), juridiska forskare (juridisk sociologi, offentlig rätt) och djurskyddsforskare.

PROJEKTHANTERING OCH SAMORDNING

Kati Rantala

Kati Rantala

forskningsdirektör, konsortiets ledare

Helsingfors universitet

kati.rantala@helsinki.fi
Tel. 050 387 6198

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Tel. 050 560 4229

Lotta Hautamäki

Lotta Hautamäki

interaktionschef, postdoktor

Helsingfors universitet

lotta.hautamaki@helsinki.fi

Inka Järvikangas

Inka Järvikangas

projektkoordinator

Helsingfors universitet

inka.jarvikangas@helsinki.fi
Tel. 050 531 0268

BARNOMSORG

Timo Harrikari

Timo Harrikari

professor, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

timo.harrikari@helsinki.fi
Tel. 0294124635

Essi Julin

Essi Julin

postdoktor

Helsingfors universitet

essi.julin@helsinki.fi

SKULD, DROGER OCH MENTAL HÄLSA

Anu Katainen

Anu Katainen

docent, universitetslärare, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

anu.h.katainen@helsinki.fi
Tel. 029 412 3891

Lotta Hautamäki

Lotta Hautamäki

postdoktor

Helsingfors universitet

lotta.hautamaki@helsinki.fi

Karoliina Majamaa

Karoliina Majamaa

universitetsforskare

Helsingfors universitet

karoliina.majamaa@helsinki.fi

Pekka Hakkarainen

Pekka Hakkarainen

forskningsprofessor

Institutet för hälsa och välfärd

pekka.hakkarainen@thl.fi

Veera Kankainen

Veera Kankainen

doktorand

Helsingfors universitet

veera.kankainen@helsinki.fi

Katariina Warpenius

Katariina Warpenius

specialistforskare

Institutet för hälsa och välfärd

katariina.warpenius@thl.fi

FÅNGAR

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Tel. 050 560 4229

Helena Huhta

Helena Huhta

forskare

Åbo universitet

helena.huhta@utu.fi 

Maija Helminen

Maija Helminen

universitetslektor

Helsingfors universitet

anna-maija.helminen@helsinki.fi

Susanna Lundell

Susanna Lundell

forskare

Åbo universitet

susanna.lundell@utu.fi
Tel. 040 589 6891

Nea Peltoniemi

Nea Peltoniemi

forskningsassistent

Åbo universitet

nea.h.peltoniemi@utu.fi

ICKE-MEDBORGARE

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Tel. 050 560 4229

Nea Peltoniemi

Nea Peltoniemi

forskningsassistent

Åbo universitet

nea.h.peltoniemi@utu.fi

Oona Alitalo

Oona Alitalo

projektforskare

Åbo universitet

ooirka@utu.fi

Johanna Vanto

Johanna Vanto

doktorand

Åbo universitet

johanna.m.vanto@utu.fi

DJUR

Anna Valros

Anna Valros

professor, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

anna.valros@helsinki.fi

Laura Hänninen

Laura Hänninen

docent, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

laura.hanninen@helsinki.fi
Tel. 050 4151 180

Tomi Lehtimäki

Tomi Lehtimäki

projektforskare

Helsingfors universitet

tomi.lehtimaki@helsinki.fi
Tel. 050 470 6104

Saara Kupsala

Saara Kupsala

postdoktor

Helsingfors universitet

saara.kupsala@helsinki.fi
Tel.  0294157329

REGLERINGSPOLITIK OCH ALGORITMER

Kati Rantala

Kati Rantala

forskningsdirektör, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

kati.rantala@helsinki.fi
Tel. 050 387 6198

Inka Järvikangas

Inka Järvikangas

doktorand

Helsingfors universitet

inka.jarvikangas@helsinki.fi
Tel. 050 531 0268

GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

Janne Salminen

Janne Salminen

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

janne.salminen@utu.fi

Hanna Hämäläinen

Hanna Hämäläinen

postdoktor

Åbo universitet

hanna.hamalainen@utu.fi

Lakitutka

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Tel. 050 560 4229

Ossi Laine

Ossi Laine

IT-designer

Åbo universitet

Oona Alitalo

Oona Alitalo

projektforskare

Åbo universitet

ooirka@utu.fi

Olli Jalonen

Olli Jalonen

IT-designer

Åbo universitet

Marjaana Sjölund

Marjaana Sjölund

projektforskare

Åbo universitet

marjaana.a.sjolund@utu.fi

Nea Peltoniemi

Nea Peltoniemi

forskningsassistent

Åbo universitet

nea.h.peltoniemi@utu.fi