Forskningsgrupp

SILE är ett gemensamt projekt för universiteten i Helsingfors, Åbo och Lappland, Institutet för hälsa och välfärd och Frisky Anjoy Oy, som involverar en grupp samhällsvetare (sociologi, socialpolitik, politisk forskning), juridiska forskare (juridisk sociologi, offentlig rätt) och djurskyddsforskare.

PROJEKTHANTERING OCH SAMORDNING

Kati Rantala

Kati Rantala

forskningsdirektör, konsortiets ledare

Helsingfors universitet

kati.rantala@helsinki.fi
Puh. 050 387 6198

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Puh. 050 560 4229

Petri Uusikylä

Petri Uusikylä

interaktionschef

Frisky & Anjoy

petri.uusikyla@frisky.fi
Puh. 040 577 7516

Inka Järvikangas

Inka Järvikangas

projektkoordinator

Helsingfors universitet

inka.jarvikangas@helsinki.fi
Puh. 050 531 0268

BARNOMSORG

Timo Harrikari

Timo Harrikari

professor, arbetspaketledare

Lapplands universitet

timo.harrikari@ulapland.fi
Puh. 044 474 4340

Laura Tiitinen

Laura Tiitinen

forskare

Lapplands universitet

laura.tiitinen@ulapland.fi
Puh. 040 659 8003

Linda Määttä

Linda Määttä

forskningsassistent

Lapplands universitet

linda.maatta@ulapland.fi

SKULD, DROGER OCH MENTAL HÄLSA

Anu Katainen

Anu Katainen

docent, universitetslärare, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

anu.h.katainen@helsinki.fi
Puh. 029 412 3891

Lotta Hautamäki

Lotta Hautamäki

postdoktor

Helsingfors universitet

lotta.hautamaki@helsinki.fi

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

ledande expert

Institutet för hälsa och välfärd

thomas.karlsson@thl.fi

Kati Nieminen

Kati Nieminen

postdoktor

Helsingfors universitet

kati.nieminen@helsinki.fi

Pekka Hakkarainen

Pekka Hakkarainen

forskningsprofessor

Institutet för hälsa och välfärd

pekka.hakkarainen@thl.fi

Josefin Westermarck

Josefin Westermarck

Tekninen avustaja

Helsingfors universitet

josefin.westermarck@helsinki.fi

Veera Kankainen

Veera Kankainen

doktorand

Helsingfors universitet

veera.kankainen@helsinki.fi

Katariina Warpenius

Katariina Warpenius

specialistforskare

Institutet för hälsa och välfärd

katariina.warpenius@thl.fi

FÅNGAR OCH ICKE-MEDBORGARE

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Puh. 050 560 4229

Susanna Lundell

Susanna Lundell

forskare

Åbo universitet

+358 40 589 6891

susanna.lundell@utu.fi

Nea Peltoniemi

Nea Peltoniemi

forskningsassistent

Åbo universitet

nea.h.peltoniemi@utu.fi

Maija Helminen

Maija Helminen

specialforskare

Åbo universitet

anmahel@utu.fi

Emma Laaksonen

Emma Laaksonen

forskningsassistent

Åbo universitet

emma.a.laaksonen@utu.fi

Johanna Vanto

Johanna Vanto

doktorand

Åbo universitet

johanna.m.vanto@utu.fi

Minttu Kopperoinen

Minttu Kopperoinen

forskningsassistent

DJUR

Anna Valros

Anna Valros

professor, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

anna.valros@helsinki.fi

Laura Hänninen

Laura Hänninen

docent, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

laura.hanninen@helsinki.fi
Puh. 050 4151 180

Tomi Lehtimäki

Tomi Lehtimäki

projektforskare

Helsingfors universitet

tomi.lehtimaki@helsinki.fi
Puh. 050 470 6104

REGLERINGSPOLITIK OCH ALGORITMER

Kati Rantala

Kati Rantala

forskningsdirektör, arbetspaketledare

Helsingfors universitet

kati.rantala@helsinki.fi
Puh. 050 387 6198

Riikka Koulu

Riikka Koulu

biträdande professor

Helsingfors universitet

riikka.koulu@helsinki.fi

Terhi Esko

Terhi Esko

postdoktor

Helsingfors universitet

terhi.esko@helsinki.fi

GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

Janne Salminen

Janne Salminen

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

jajasa@utu.fi

Hanna Hämäläinen

Hanna Hämäläinen

postdoktor

Åbo universitet

hanna.hamalainen@utu.fi

Lakitutka

Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo-Kuusi

professor, arbetspaketledare

Åbo universitet

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
Puh. 050 560 4229

Minttu Kopperoinen

Minttu Kopperoinen

forskningsassistent

Nea Peltoniemi

Nea Peltoniemi

forskningsassistent

Åbo universitet

nea.h.peltoniemi@utu.fi

Teemu Tuovinen

Teemu Tuovinen

IT-designer

Åbo universitet

Ossi Laine

Ossi Laine

IT-designer

Åbo universitet

Olli Jalonen

Olli Jalonen

IT-designer

Åbo universitet

Emma Laaksonen

Emma Laaksonen

forskningsassistent

Åbo universitet

emma.a.laaksonen@utu.fi