Lakitutka

Projektet använder forskningsinfrastrukturen Lakitutka, som kan användas för att söka efter och studera offentliga dokument som skapats under lagberedningen. Under SILE-projektet kommer Lakitutka att utvecklas i termer av forskningsverktyg, tillgängligheten för saknade dokument och tillgängligheten för lagberedning.

Betaversionen av Lakitutka finns på lakitutka.fi. Forskningsinfrastrukturen är för närvarande endast tillgänglig på finska.

Tjänsten sammanställer allt offentligt och tillgängligt beredningsmaterial som skapats i lagberedningsprocesserna. Sådana dokument inkluderar regeringsförslag, parlamentariska debatter, uttalanden om yttranden och annat relaterat material, beslut att inrätta arbetsgrupper, utskottens yttranden och rapporter och expertutlåtanden som utfärdats för dem. I Lakitutka har undersökningen av beredningsmaterialet i enskilda lagförslag underlättats genom att dokument placerats på tidslinjer.

Förutom att sammanställa dokument möjliggör Lakitutka aggregerade innehållssökningar för alla dessa typer av dokument och erbjuder olika verktyg som underlättar och påskyndar forskning relaterad till lagberedning. Förutom forskare är tjänsten avsedd för lagförfattare, journalister, advokater, för pedagogiskt bruk och för alla som är intresserade av att utforma lag.

Lakitutka är för närvarande i beta-test. För närvarande kan Lakitutka användas till exempel för informationshämtning relaterad till lagberedning, avgränsning av forskningsmaterial och automatisering av deras kodning och preliminär analys.

Den tidigare finansieringen av projektet kommer från Åbo universitetets infrastrukturfinansiering (2018).

Anne Alvesalo-Kuusi, professor i juridisk sociologi vid Åbo universitets juridiska fakultet, ansvarar för detta avsnitt och projektforskarna Oona Alitalo och Marjaana Sjölund, forskningsassistenterna Minttu Kopperoinen och Nea Peltoniemi från samma organisation samt IT-formgivarna Ossi Laine och Olli Jalonen från IT-enheten för universitetets forskning deltar också i arbetet. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.

senaste lag- och regleringsprojekten

Nedan kan du se de senaste lag- och regleringsprojekten som har inletts. Klicka på ett projekt för att se det i Lakitutka (för närvarande endast på finska). Informationen kommer från statsrådets Hankeikkuna och ordningen bestäms av när projektet offentliggjordes där.