Teman

På denna sida förklarar vi mer detaljerat våra forskningsteman. SILE-projektet har åtta arbetspaket som kartlägger våra forskningsämnen ur olika perspektiv. Forskargrupperna i arbetspaketen samarbetar i projektet. Utöver dessa har projektet ett arbetspaket om interaktion. För mer information om ett forskningsämne, kontakta ledaren för respektive arbetspaket.