Skulder, rusmedel och mental hälsa

erArbetspaketet undersöker psykosocialt utsatta personers ställning i lagstiftningen. Med psykosocialt utsatta menar vi dem med allvarliga psykiska problem, missbruksproblem och skuldproblem. Drogmissbruk, psykisk hälsa och skuldproblem försämrar betydligt möjligheterna att delta i beslutsfattandet. Människor med dessa problem står inför en rad olika nackdelar, så som tillgång till hjälp, organiseringen av vård och tillgång till vård samt hur människor med missbruk, psykisk ohälsa och skuldproblem i allmänhet behandlas i samhället.

Ämnen för vår granskning är:

  1. Lagstiftningens kunskapsbas om alkohol och droger, mental hälsa och skuldsättning och dess förändringar
  2. Den nuvarande positionen för de psykosocialt utsatta och hur de blir hörda vid beredningen av lagstiftning
  3. Verkställande och effekter av lagar på psykosocialt utsatta
  4. Erfarna experters roll och användningen av erfarenhetskunskap som en del av lagstiftningen
  5. Hur man kunde främja deltagandet av psykosocialt utsatta personer i samband med beredningen av lagstiftning och konsekvensbedömningen av lagar

Vi producerar information för att främja lagstiftning som tar bättre hänsyn till behoven hos psykosocialt utsatta personer. Vårt mål är att utveckla forskningsbaserade lösningar för att förstärka deltagandet av psykosocialt utsatta personer och se till att deras roll tas bättre i beaktande när man bedömer lagstiftningens inverkan på dem, från utarbetningsstadiet till genomförandet.

Anu Katainen, docent i sociologi vid Helsingfors universitet, fakulteten för samhällsvetenskap (CEACG), ansvarar för arbetspaketet. Forskardoktor Lotta Hautamäki (sedan 2022), universitetforskare Karoliina Majamaa, doktorander Veera Kankainen och Josefin Westermarck, och forskningsassistent Otava Ojanperä, samt forskningsprofessor Pekka Hakkarainen, ledande expert Thomas Karlsson och specialforskare Katariina Warpenius från Institutet för hälsa och välfärd arbetar med detta. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.