Djur

I det här avsnittet tittar vi på hur djur beaktas i lagstiftning och regleringspolicy. Olika djurarter och djurindivider är klart under mänsklig kontroll och kan inte delta i formuleringen av lagar som påverkar dem själva. Samtidigt har den sociala och vetenskapliga debatten allt mer betonat respekten för djurens välbefinnande och rättigheter. Följaktligen påverkas djur och deras välfärd av vetenskaplig forskning, ekonomiska intressen och det civila samhällets verksamhet. Detta gör dem till en särskilt tyst grupp vars roll är central för utvecklingen av lagstiftning och beslutsfattande. I arbetspaketet tittar vi på hur ett djurs intressen och rättigheter definieras i lagstiftning och beslutsfattande och vem som definierar dem.

I arbetspaketet kommer vi först att fokusera på att titta på den pågående övergripande reformen av djurskyddslagen. I framtiden kommer vi genom olika fallstudier att fokusera på de konkreta effekterna av lagstiftning och reglering. Dessutom kommer vi att titta på effekterna av covid-19-pandemin på djurlagstiftningen och dess genomförande.

Baserat på dessa granskningar kommer vi att utveckla forskningsbaserade lösningar och policyrekommendationer om hur djurens välbefinnande och rättigheter bättre kan beaktas i djurregleringen.

Professor Anna Valros och docent Laura Hänninen från veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är ansvariga för sektionen. I forskargruppen ingår också projektforskare Tomi Lehtimäki från samma fakultet. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.