Samutveckling

Våra partner är tysta aktörer, deras representativa organisationer, olika myndigheter, ministerier som ansvarar för att utarbeta lagar och alla som är intresserade av att delta i projektet. Målet är att gemensamt utveckla metoder för att bättre ta hänsyn till tysta aktörers status, välbefinnande och rättigheter vid utformningen av lagstiftning. Vi arrangerar workshoppar, Breaking the Silence-evenemang och andra gemensamma program. Vi behöver också våra partners hjälp för att utföra forskningen.

Partner

Ministerier: justitieministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet

Myndigheter: Regionförvaltningsverket i Södra Finland ESAVI, Konkurrens- och konsumentverket KKV, Barnombudsmannen, Brottspåföljdsmyndigheten (RISE), Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Organisationer: A-klinikstiftelsen, Amnesty International Finland, Animalia ry, Advokatförbundet, KRIS, KRITS Kriminalvårdsstiftelsen, Centralförbundet för Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund, Centralförbundet för Mental Hälsa, Flyktingrådgivning, Rädda Barnen, SEY Djurskyddet Finland, stiftelsen SOS Lapsikylä, Finlands Veterinärförbund, Finska djurrättsjurister rf, Takuusäätiö, Tukikohta ry

Advisory board: professor Pertti Alasuutari (Tammerfors Universitet), docent Victoria Canning (University of Bristol), professor Chris Fox (Manchester Metropolitan University), professor Heikki Hiilamo (Helsingfors universitet), professor Claudio Radaelli (European University Institute), professor Alison Ritter (University of New South Wales), docent Helena Röcklingsberg (Sveriges lantbruksuniversitet SLU), professor Margit Sutrop (University of Tartu).