Reglering och algoritmer

Detta avsnitt undersöker hur allmänna internationella och nationella regleringsriktlinjer tar hänsyn till de tysta aktörernas status och välbefinnande. Med lagstiftningspolitik menar vi olika typer av riktlinjer, guider, etablerade metoder och nya trender för nationell lagstiftning. De viktigaste författningspolitiska aktörerna för Finland är OECD och EU, i hemlandet de olika ministerierna med sina instruktioner (särskilt justitieministeriet), Statsrådets kansli och rådet för bedömning av lagstiftningen och riksdagen.

Vi bekantar oss med riktlinjer och metoder som behandlar praxisbedömning och samråd med intressenter och intressenter under lagstiftningens beredningsfas. Dessutom kommer vi att titta på riktlinjer och praktiska exempel för efterhandsutvärdering av lagstiftningen. Vi frågar oss vilken roll tysta aktörer har i dessa material och vilka metoder för att få information som gynnas av regleringspolitiken. I synnerhet är vi intresserade av att undersöka vikten av beräkningsmetoder och kvalitativa metoder och den roll de ges i utformningen och efterhandsutvärderingen av lagar, ur de tysta aktörernas perspektiv. Vi inkluderar också algoritmiskt baserad informationsproduktion i beräkningsmetoderna vars betydelse inom regleringspolitiken verkar växa de närmaste åren.

I detta sammanhang är vi intresserade av:

  1. Reglering av tillgång till information med algoritmer / beräkningsmetoder ur tysta aktörers perspektiv.
  2. Användning av information med algoritmer / beräkningsmetoder vid utarbetandet av lagstiftning om tysta aktörer.
  3. Design, implementering och användartestning av informationssystemarkitekturer som ska byggas på administrativ praxis, liksom effekterna av system på medborgarnivå och den roll som lagstiftningen reglerar i dessa processer.
  4. Användning av algoritmisk informationsproduktion vid implementeringen av lagar om tysta aktörer; vilken algoritmisk kunskapsbaserad modellering som används för att profilera riskgrupper och styra åtgärder, och vad det betyder för tysta aktörer.

Forskningschef Kati Rantala från statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar för detta avsnitt. Se Forskningsgrupp för mer detaljerad kontaktinformation.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.