Tell us about your experiences!

Kamppailetko tällä hetkellä velkojen, päihteiden tai mielenterveyden häiriöiden kanssa? Oletko vanki tai vailla kansalaisuutta? Oletko lastensuojelun piirissä? Onko jokin edellä mainituista tilanteista koskenut sinua aikaisemmin? Teetkö läheisesti töitä jonkun edellä mainitun ryhmän kanssa? Toimitko läheisesti eläinten parissa? Oletko viranomainen, joka päättää näihin ryhmiin kohdistuvista laeista?

Tällä lomakkeella voit kertoa meille havaintojasi ja kokemuksiasi siitä, miten lainsäädännössä otetaan huomioon edellä mainittujen ryhmien asema, hyvinvointi tai oikeudet tai miten lakien aikaansaamat muutokset vaikuttavat arjessa. Muutokset voivat tarkoittaa esimerkiksi uusia mahdollisuuksia, palveluja, menettelyjä, velvoitteita, rajoitteita tai kontrollia.

Vastaamalla annat luvan siihen, että vastaustasi voidaan hyödyntää tutkimuksessa aineistona. Vastaukset eivät näy verkkosivuilla, ja ne tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Aineisto raportoidaan siten, että siitä ei voi tunnistaa vastaajia. Jos siis annat vastauskentässä tietoja, joiden perusteella olet tunnistettavissa, niin tällaiset tiedot jäävät vain tutkijoille. Älä kuitenkaan kirjoita vastauksen oheen henkilö- tai yhteystietojasi. Etusivulta ja Teemat-sivuilta saat tarkempaa tietoa tutkimuksesta. [ja henkilötietojen käsittelystä?] Huom! Vastaajien tulee olla vähintään 15-vuotiaita.

Aloita valitsemalla, mihin ryhmään liittyen haluat vastata:

 • Lapset ja nuoret lastensuojelun piirissä
 • Velkojen kanssa kamppailevat
 • Päihteiden kanssa kamppailevat
 • Mielenterveyden häiriöiden kanssa kamppailevat
 • Vangit (tai entiset vangit)
 • Ei-kansalaiset
 • Eläimet
 • Muu, mikä

Valitse seuraavaksi, mihin seuraavista ryhmistä kuulut:

 • Olen lastensuojelun piirissä (vähintään 15-vuotias), kamppailen velkojen, päihteiden tai mielenterveyden häiriöiden kanssa, olen vanki tai vailla kansalaisuutta
 • Olen em. ryhmiin kuuluvan henkilön omainen tai ystävä
 • Työskentelen läheisesti jonkin edellä mainitun ryhmän kanssa osana järjestö- tai vapaaehtoistoimintaa
 • Olen viranomainen
 • Muu, mikä

Kerro alla olevaan kenttään vapaasti huomioistasi ja kokemuksistasi:

Oletko havainnut, että jostain lainsäädännön avulla tuotetusta mahdollisuudesta, palvelusta, menettelystä, velvoitteesta, rajoitteesta tai kontrollista aiheutuu tarkoittamattomia haitallisia seurauksia edellä mainituille kohdetahoille? Kuulemme mielellämme esimerkkejä edellä mainituista tilanteista.

Oletko havainnut lainsäädännön toimeenpanossa ongelmia; se tarkoittaa esimerkiksi viranomaisten ja hiljaisten toimijoiden välisiä kohtaamisia. Jos olet, millaisia ne ovat ja mistä ne mielestäsi johtuvat? Entä mitä huomioita tai kokemuksia sinulla on siitä, miten lainsäädännössä otetaan huomioon valitsemasi ryhmän asema, hyvinvointi tai oikeudet? Kuinka valitsemaasi ryhmää kuullaan lainvalmistelun yhteydessä?

Haastattelemme tutkimuksen aikana näihin teemoihin liittyen eri näkökulmia edustavia ihmisiä. Jos sinua voi haastatella, ole siitä yhteydessä erikseen sähköpostitse: inka@hiljaisettoimijat.fi. Älä siis kirjoita vastauksen oheen henkilö- tai yhteystietojasi!

Form