ei-kansalaiset

Tässä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtamassa työpaketissa tarkastellaan ns. ei-kansalaisten, eli Suomen kansalaisuutta vailla olevien henkilöiden, osallisuutta ja osallisuuden edistämistä lainvalmistelussa. Ei-kansalaisilla tarkoitamme esimerkiksi paperittomia, turvapaikanhakijoita, kansainvälistä suojelua saaneita ja muita Suomen kansalaisuudettomuuden vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, joiden arkea leimaa jatkuva epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Ei-kansalaisia yhdistää se, että heillä on muuhun valtaväestöön verrattuna rajoitetummat mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa. Tilanne johtuu muuhun valtaväestöön verrattuna heikommista sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista oikeuksista. 

Tutkimme tässä työpaketissa ei-kansalaisia koskevaa lainvalmistelua, heidän osallisuuttaan ja heidän äänensä kuulumista lainvalmistelussa. Lisäksi tutkimme lakimuutosten vaikutuksia ei-kansalaisiin.  

Tarkastelumme kohteena on etenkin:

 1. Ei-kansalaisia koskevat lakimuutokset ja lainvalmisteluprosessit
 2. Ei-kansalaisia koskevan lainvalmistelun erityispiirteet
 3. Ei-kansalaisten osallisuuden edistäminen lainvalmistelussa
 4. Lakimuutosten vaikutukset ei-kansalaisiin
 5. Turvapaikka-asioita koskevan automaattisen päätöksenteon oikeudellinen ja teknologinen toimintaympäristö
 6. Covid19-pandemian vaikutukset ei-kansalaisia koskevaan lainsäädäntöön

Tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä voi lukea lisää täältä. Työmme tuloksena tuotamme tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka ei-kansalaisten osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Tästä osiosta vastaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat erikoistutkija Maija Helminen, tutkijat Johanna Vanto ja Susanna Lundell sekä tutkimusavustajat Nea PeltoniemiMinttu Kopperoinen ja Emma Laaksonen samasta organisaatiosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.

Vangit

Tässä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtamassa työpaketissa tarkastellaan vankien osallisuutta ja osallisuuden edistämistä lainvalmistelussa. Vangeilla on muuhun väestöön verrattuna rajoitetummat mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa vankeuden asettamista rajoitteista johtuen.

Tutkimme tässä työpaketissa vankeja koskevaa lainvalmistelua, heidän osallisuuttaan ja heidän äänensä kuulumista lainvalmistelussa. Lisäksi tutkimme lakimuutosten vaikutuksia vankeihin.  

Tarkastelumme kohteena on etenkin:

 1. Vankeja koskevat lakimuutokset ja lainvalmisteluprosessit
 2. Vankeja koskevan lainvalmistelun erityispiirteet
 3. Vankien osallisuuden edistäminen lainvalmistelussa
 4. Lakimuutosten vaikutukset vankeihin
 5. Covid19-pandemian vaikutukset vankeja koskevaan lainsäädäntöön

Tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä voi lukea lisää täältä. Työmme tuloksena tuotamme tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja ja politiikkasuosituksia siitä, kuinka vankien osallisuutta voidaan edistää lainvalmistelussa.

Tästä osiosta vastaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat erikoistutkija Maija Helminen, tutkijat Johanna Vanto ja Susanna Lundell sekä tutkimusavustajat Nea PeltoniemiMinttu Kopperoinen ja Emma Laaksonen samasta organisaatiosta. Katso tarkemmat yhteystiedot kohdasta Tutkimusryhmä.