Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestää englanninkielisen vierailijaluennon Zoomissa 7.12.2021 klo 13:15-16:15. Aleksejs Ivashuk ja Jawad Fairooz (Apatride Network) pitävät luennon, jonka aiheena on Statelessness and Deprivation of Nationality. Vierailijaluento on osa SILE-hanketta ja tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Anne Alvesalo-Kuusi. Lisätietoja luennosta: projektitutkija Oona Alitalo, ooirka@utu.fi.