SILE-hanke tapaa 11.10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksikön yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimin. Tapaamisessa keskustellaan SILE-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus- ja kehittämistyön yhteisistä rajapinnoista ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarvioinnista.