SILE-hankkeen tutkijoita kutsuttiin oikeusministeriön järjestämään lainvalmistelun vaikutusarviointien uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen 26.5.2021. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa vaikutusarviointien haasteista ja kehittämistarpeista sekä tietoon perustuvan päätöksenteon vahvistamisesta lainvalmistelun vaikutusarvioinnissa.