Oikeusministeriö kuulee 23.9.2021 SILE-hankkeen johtaja Kati Rantalaa ja vuorovaikutusvastaava Petri Uusikylää siitä, kuinka hiljaisia toimijoita tulisi kuulla lainvalmistelun vaikutusarvioinnissa.