Lämpimästi tervetuloa Tiedekulmassa 22.3. klo 9–11 järjestettävään Saamelaiset ja lainvalmistelu -tilaisuuteen! Se käsittelee oikeudenmukaiseen kuulemiseen liittyviä näkökulmia saamelaisia koskevassa lainvalmistelussa ja päätöksenteossa.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautumista ei tarvitse, ja kutsua saa jakaa eteenpäin. Jos et pääse paikan päälle, voit seurata keskustelua etänä. Tilaisuuden tarkempi kuvaus löytyy sekä alta että erillisenä liitteenä.

Tapahtuman järjestävät strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama SILE-hanke/Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto. Lisätietoja antavat Aleksis Oreschnikoff, aleksis.oreschnikoff[a]frisky.fi ja Inka Järvikangas, inka.jarvikangas[a]helsinki.fi.

Tapahtuman kuvaus ja ohjelma löytyvät alta ja erillisenä tiedostona tästä: Saamelaiset ja lainvalmistelu_22032023

Kuva: Mari Gauriloff

Saamelaiset ja lainvalmistelu  

Tiedekulma 22.3.2023 klo 9–11, Yliopistonkatu 4, Helsinki

Miten saamelaisten oikeudet toteutuvat lakien valmistelussa ja kenen ääni kuuluu? Tilaisuuden tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon ja kansainväliseen alkuperäiskansoja koskevaan oikeuteen pohjautuvaa keskustelua saamelaisten asemasta itseään koskevassa päätöksenteossa. Puhujina on saamelaisasioiden ja -tutkimuksen vahvoja asiantuntijoita.

Saamelaiskäräjälain uudistus ei toteudu tälläkään hallituskaudella. On normaalia, että sääntely herättää toisinaan voimakkaita vastakkainasetteluja. Lainvalmistelussa onkin tärkeä ymmärtää, mitä tahoa tai intressejä kukin keskusteluun osallistuva edustaa, jotta päätöksenteon tietopohjan rakentuminen olisi läpinäkyvää. Tilaisuuden tavoitteena on ymmärtää paremmin erityisesti saamelaiskäräjälain muutoksen valmisteluun liittyvää keskustelua ja siinä ilmenneitä jännitteitä.

Saamelaiskäräjälain uudistamispyrkimys ja saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ ovat nostaneet esiin kysymyksiä yhdenvertaisesta kuulemisesta, alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumisesta sekä saamelaisten ja suomalaisten äänestä päätöksenteossa. Saamelaisia koskevan sääntelyn erityispiirteenä on kysymys saamelaisten itsemääräämisoikeudesta ja siitä, ketkä kuuluvat sen piiriin. Lailla, joka säätelee saamelaisten oikeuksia ja oikeusasemaa alkuperäiskansana on myös joitakin vaikutuksia esimerkiksi maankäyttöön saamelaisten kotiseutualueella, ja sikäli se koskettaa myös alueen muuta väestöä. Keskustelua seuraavalle voi kuitenkin olla haasteellista käsittää, millä perusteilla ja mistä lähtökohdista keskusteluun osallistutaan. Tematiikka koskettaa saamelaisten identiteettiä, identifioitumista ja representaatiota myös yleisemmin.

OHJELMA:

9.00 Avaussanat
Tutkimusjohtaja Kati Rantala, Helsingin yliopisto
Professori Laura Junka-Aikio, Lapin yliopisto

9.10 Puheenvuoro
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, Saamelaispaliskunnat ry

9.35 Paneelikeskustelu
Paneelikeskustelun puheenjohtaja ja avaussanat: professori Teivo Teivainen, Helsingin yliopisto
Panelistit:
Väitöskirjatutkija Helga West, Helsingin yliopisto
Professori Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Inker-Anni Sara, Sámi allaskuvlla
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, Saamelaispaliskunnat ry

10.40 Yleistä keskustelua

10.55 Päätöspuheenvuoro
Professori Laura Junka-Aikio, Lapin yliopisto
Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman, Oulun yliopisto

11.00 Suoratoisto päättyy
Kahvitarjoilu ja vapaamuotoista keskustelua

Tervetuloa mukaan!