Asiantuntijakuuleminen eduskunnan tarkastusvaliokunnassa 25.11.2020 ja kirjallinen asiantuntijalausunto asiasta O 48/2019 vp Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet. Lausunto linkitetään uutiseen, kun se on julkinen.