28.4.21 on julkaistu lainsäädännön jälkiarviointia ja lakien toimivuuden seurantaa käsittelevän VN TEAS -hankkeen loppuraportti. Raportti käsittelee myös SILE-hankkeen kannalta keskeisiä teemoja.