SILE-hanke toimitti 19.4.2021 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Agenda 2030 (VNS 3/2020 vp). Lausunto keskittyy tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä kestävän kehityksen tavoitteet huomioivan lainsäädännön vaikutusten arviointiin SILE-hankkeen näkökulmasta. Lue lausunto tästä.