SILE-hanke tekee Lakitutkaan liittyvää yhteistyötä Asianajajaliiton kanssa. Lakitutka-työpaketti järjestää huhtikuussa eräiden turkulaisten asianajotoimistojen asianajajille koulutustilaisuuden, jossa esitellään Lakitutkaa ja sen toimintoja. Tarkoituksena on tehdä Lakitutkaa asianajajille tutuksi ja pohtia yhdessä, kuinka sitä voisi hyödyntää asianajotyössä. Yhteistyö palvelee myös Lakitutkan tulevaisuuden kehittämistä; koulutustilaisuudesta saadun palautteen perusteella Lakitutkaa voidaan kehittää ja sen toimintoja monipuolistaa.

Lisätietoja marjaana.a.sjolund@utu.fi