SILE-tutkimushanke hyödyntää yhtenä tutkimusaineistona lainvalmisteluun liittyviä julkisia lausuntoaineistoja. Lausuntoaineistoja kerätään suoraan julkisista lähteistä sekä Lakitutkan (www.lakitutka.fi) avulla eduskunnan avoimen rajapinnan kautta. Julkisista lähteistä puuttuvia tietoja sekä Lakitutkan avulla saaduista aineistoista puuttuvia titietoja voidaan tiedustella suoraan ministeriöistä. Lausuntoaineistot sisältävät sekä hallituksen esitykseen annettuja lausuntoja että valiokuntien asiantuntijalausuntoja. Lausunnoista käy ilmi lausunnonantajan nimi ja yhteystiedot, ja jos lausunnonantaja edustaa organisaatiota, organisaation nimi. Näistä dokumenteista koostetaan osassa analyysejä lausunnonantajamatriiseja. Lausunnonantajamatriiseista käy ilmi organisaatio, jota lausunnonantaja edustaa, ei yksityishenkilöiden nimiä.

Lausuntoja analysoidaan hankkeen aikana eri tavoin. Lausunnonantajatahoja voidaan esimerkiksi kategorisoida sen selvittämiseksi, minkä tyyppiset tahot ovat tulleet edustetuiksi erilaisissa lainvalmisteluprosesseissa. Lausuntojen sisältöä voidaan analysoida esimerkiksi sen selvittämiseksi, mitä näkökulmia lausuntoja antaneet tahot edustavat ja miten he ovat perustelleet näkemyksiään. Analyyseistä julkaistaan tieteellisiä artikkeleja, asiantuntijakirjoituksia ja blogitekstejä. Analyysien tuloksia esitellään erilaisissa tieteellisissä konferensseissa.

Lausunnoista ilmi käyviä henkilöiden suoria tunnistetietoja (nimi, yhteystiedot) ei mainita tutkimuksen tuloksia raportoitaessa. Lausuntoaineiston sisältämien henkilötietojen käsittelystä kerrotaan hankkeen tietosuojailmoituksella.

Lainvalmisteluprosessit, joihin liittyviä lausuntoja on kerätty:

  • HE 145/2022 vp
  • HE 252/2006 vp
  • HE 164/2014 vp
  • HE 170/2021 vp
  • HE 78/2012 vp
  • HE 230/2018 vp
  • HE 53/2020 vp
  • HE 234/2020 vp
  • HE 197/2022 vp
  • HE 108/2014 vp
  • HE 42/2021 vp
  • HE 165/2020 vp
  • HE 272/2022 vp
  • HE 44/2021 vp
  • HE 6/2020 vp
  • HE 246/2020 vp
  • HE 222/2018 vp
  • HE 252/2016 vp
  • HE 263/2016 vp
  • HE 49/2015 vp
  • HE 45/2014 vp
  • HE 110/2014 vp
  • HE 100/2017 vp
  • HE 119/1994 vp
  • HE 261/2006 vp
  • HE 263/2004 vp
  • HE 154/2018 vp
  • HE 186/2022 vp
  • HE 28/2003 vp
  • HE 31/2006 vp
  • HE 240/2009 vp
  • HE 170/2014 vp
  • HE 172/2014 vp
  • HE 2/2016 vp
  • HE 32/2016 vp
  • HE 43/2016 vp
  • HE 133/2016 vp
  • HE 234/2016 vp
  • HE 273/2018 vp
  • HE 65/2020 vp
  • HE 247/2020 vp
  • HE 44/2021 vp
  • HE 139/2022 vp
  • HE 266/2018 vp
  • HE 105/2021 vp
  • HE 224/2022 vp
  • HE 47/2017 vp
  • HE 27/2022 vp
  • HE 110/2022 vp
  • HE 225/2020 vp
  • HE 163/2021 vp
  • HE 197/2022 vp
  • HE 60/2018 vp
  • HE 189/2022 vp
  • HE 252/2018 vp
  • HE 85/2008 vp
  • Vuosien 2013, 2017, 2021 kaikki hallituksen esitykset
  • Rauennut luonnos hallituksen esitykseksi: STM074:00/2018
  • Meneillään oleva valmistelu: STM081:00/2021

 

Lisätietoja: projektikoordinaattori Inka Järvikangas, inka@hiljaisettoimijat.fi